Verwijder alle obstakels op de plek waar gewerkt gaat worden, haal tafels/stoelen/planten weg.

Gaat u het terras ook nog vervangen? Doe dit dan bij voorkeur ná het plaatsen van een veranda/overkapping. Tegels kunnen dan later namelijk netjes op de staanders aangesloten worden bij het leggen van het nieuwe terras.

Als er al tegels liggen dan zullen we bij elke staander een tegel weg halen en op die plaats een betonpoer plaatsen. U dient daarna zelf de tegel op maat te maken en terug te leggen. Als de bestaande tegels groter zijn dan 60 cmx 60 cm en 5 cm dik en deze is gelegd op de juiste ondergrond dan kan het zijn dat dit voldoende is om de veranda op te plaatsen. De meeste klanten kiezen in dat geval voor de zekerheid toch voor betonpoeren of een funderingsbalk.

Wanneer er een gootje voor de afwatering ligt in uw tuin, dient u deze van tevoren te verwijderen als deze in de buurt komt van de betonpoeren.

Indien u een trappengat in uw tuin hebt, en deze zich in het gedeelte bevindt waar de overkapping geplaatst zal worden, dient u het trappengat zelf op te vullen met een stevige plank of andere afdekplaat zodat hier overheen gelopen kan worden. Zorg ervoor dat onze monteurs goed uit de voeten kunnen en onbeperkt hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Indien onze monteurs constateren dat hun veiligheid in het geding komt kunnen zij uw overkapping niet monteren. In dat geval zal er een nieuwe datum gepland worden en zullende kosten aan u doorberekend worden.

Dient uw tuin opgehoogd te worden? Bereken de benodigde hoogte aan uw gevelzij aanzicht. Zorg ervoor dat de doorloop hoogte aan de voorkant van uw overkapping niet meer dan 2,40 meter bedraagt vanwege het ingraven van betonpoeren. Dient het muurprofiel hoger bevestigd te worden dan mogelijk is bij u, omdat er bijvoorbeeld ramen in de weg zitten? Dan is het nodig om uw tuin op te hogen tot een punt waar het muurprofiel wel bevestigd kan worden. Door de tuin op te hogen komen de staanders namelijk hoger te staan waardoor dit wel mogelijk is. Bereken met hoeveel centimeter u uw tuin op dient te hogen door gebruikte maken van zij aanzichtberekening. Het is niet mogelijk om af te wijken van de hoek van 8 graden waaronder de veranda/overkapping geplaatst dient te worden.

Dient uw tuin verlaagd te worden? Het kan het ook gebeuren dat uw huis aan de lage kant is, waardoor de doorloophoogte lager wordt dan 2,10  meter. Dit is op zich geen probleem, maar voor uw gemak raden we toch minimaal een doorloophoogte van 2,10 meter aan. Indien mogelijk raden we u aan de tuin wat te verlagen. Gebruik hiervoor ook zij aanzichtberekening om te berekenen met hoeveel centimeter de tuin verlaagd dient te worden om op een doorloophoogte van 2,10 meter uit te komen. Het is niet mogelijk om af te wijken van de hoek van 8 graden waaronder de veranda/overkapping geplaatst dient te worden.

Is er sprake van sneeuw of vorst? Zorg er dan voor dat de parkeerplaatsen/of inrit ijs-en sneeuwvrij is in verband met de veiligheid van onze monteurs. Ook dient de route naar en het terras zelf ijs-en sneeuwvrij te zijn gemaakt.

Zorg voor een stroompunt waar een haspel op aangesloten kan worden. Deze dient voor de diverse elektrische gereedschappen die monteurs bij de montage gebruiken.

U dient de fundering van uw bestelling zelf te verzorgen wanneer u deze niet bij uw aankoop besteld heeft. Bij de fundering van de glazenschuifdeuren is het van groot belang dat deze volledig waterpas ligt om kieren te voorkomen.

Verzakt uw grond? In het geval van veengrond of inklinkende grond zult uzelf voor een fundering moeten zorgen welke 750 kilo per staander kan dragen.

Zorg ervoor dat de diepte en breedte waar de veranda/overkapping geplaatst wordt, ruim genoeg zijn zodat de staanders goed geplaatst kunnen worden. Wanneer dit niet het geval is, is er een kans dat de veranda/overkapping niet geplaatst kan worden of glazen schuifwanden niet gemonteerd kunnen worden.

Antwoord
1
Goedendag Paula hier waar kan ik u mee van dienst zijn?